Nejlepší letní dětský tábor na jihu Čech. Nakolice 1. běh. Více než 40 let vzpomínek. Tábor založen roku 1970.

Dračí věže

Publikováno: 07.06.2018

Archiv

Přehled roku


Dračí věže

2017

Stanislav Brůha

1. Ikeové, 2. Šafrejové, 3. Anti Dragon Alliance, 4. Rytíři z řádu Planoucí růže, 5. Drakojedi

Dračí věže


Ničeho se nebojíme a dračí věže obsadíme!

To je část pokřiku jedné ze šesti skupin dračích jezdců, které mezi sebou letos prvních čtrnáct dní o prázdninách soupeřily v nedaleké zemi zvané Drakolice. Již po dlouhá staletí zde společně s lidmi žijí velcí, zuřiví a oheň chrlící draci. Král Standart Boschský se svou chotí Jituškou Pětihvězdičkovou se však léta trápili a přemýšleli jak ochránit své poddané před hrozivými útoky těchto nestvůr. Povolali proto ty nejstatečnější bojovníky z širého okolí země Drakolické a pasovali je na Dračí jezdce.

Jejich úkolem bylo udržovat rovnováhu mezi draky – ty hodné chránit a zlé zabíjet. Nejvyšším jezdcem byl jmenován Connor Mc Gregor, který měl zajistit obnovení bývalých a stavbu nových dračích věží. Tyto věže sloužily jako pozorovatelny, z nichž se chránila země Drakolická před útoky draků. K obsazení dračích věží bylo však zapotřebí velkého úsili, udatnosti a zručnosti. Connor stárnul, a rozhodl se tak přenechat své místo nejvyššího dračího jezdce tomu, jehož skupina jezdců obsadí nejvíce dračích věží. O jeho místo začali bojovat tito jezdci: lkeus, Ikeon a Ikea se svou družinou zvanou Ikeové, Šavelix, Frej a Freja s oddílem Šafrejů, Aratorn, Dálin a Arwen s jezdci z klanu Anti Dragon Alliance, svatý Jiří, Alkyona a Adrian s družinou Rytířů z řádu Planoucí růže, Tencosnědlcelýhodraka Ažseztohopozvracel, Tacosamazabiladraka Azlomilasiutohonohu, Tacosamatančilanaddrakem Ažztohoomdlela s odvážnou skupinou Drakojedů, Daenerys Targaryen za bouře zrozená, nespálená, matka draků, královna Andalů, Rhoaynů a Prvních lidí, Khalessi, Mhysa, Stříbrná paní, Lamačka řetězů, královna Meereenu a princezna Dračího kamene, Missandei a Šedý červ se skupinou Neposkvrněných.

Čekaly je nelehké úkoly, při kterých každý jezdec musel obstát ve své statečnosti, zručnosti a schopnosti správně uvažovat. Patřily mezi ně například stavba dračího doupěte, plavba na tajupiný ostrov a vyluštění tajenky, nebo vaření nejlepší dračí pochoutky. Porota tak mohla ochutnat delikatesy jako například Dračo na topince, nebo unikátní Brambodráčky. Své si našli i jezdci, kteří dávají přednost spíše sportovním disciplínám, mezi které patřilo utkání ve vybice, branný běh, pískaná nebo závod lodí. Tím nejdůležitějším však bylo samotné dobývání věží.

Každým dnem se na velké mapě země Drakolické objevovaly další a další věže. Jezdci si proto pečlivě střádali své karty, kterými si následně zaplatili pokus o spinění úkolu na jedné z nich. Úkoly nebyly vůbec jednoduché. Mezi rekordy patří například odříkání abecedy za 9 vteřin s tou podmínkou, že každý jezdec z oddílu musel říct jedno písmeno, zadržení dechu pod vodou deseti jezdců s celkovým součtem časů 6 minut a 22 vteřin, 352 oběhů hřiště, nebo neuvěřitelných 2600 dřepů za oddíl. Svou statečnost jezdci prokázali především při průchodu domem hrůzy, ve kterém na ně čekaly strašidelné nestvůry, kterých se bojí i někteří draci. Potvrdilo se nám tak jedno staré dobré přísloví, které praví, že správný jezdec se nebojí nikoho a ničeho!

Po náročných úkolech během dne se večer všichni shromáždili u velkého ohně a zpívali, bavili se a soutěžili o sladké odměny. Jednou z nejnáročnějších večerních soutěží byla Hodina pravdy, kde ukázali zástupci družstev svou zručnost nebo paměťovou dovednost, kterou pečlivě trénovali v průběhu dne. Naučit se morseovku, stát na jedné noze se zavázanýma očima, vyjmenovat 20 rybníků v okolí Drakolic, nebo skákat přes švihadlo takzvané „vajíčko“ nebyl žádný problém. Ve druhém týdnu se všechny skupiny vydaly se svými vůdci na dalekou cestu za živou vodou k vodopádu do Terčina údolí.

Cestou navštívili i město Nové Hrady, kde si každý jezdec mohl nakoupit, cokoliv se mu jen zachtělo. Jediným problémem bylo to, že zde nebylo možné platit dračími kartami. Jezdci však moc dobře věděli, že za ty si budou moci něco dobrého koupit přímo v osadě v Drakolšopu.

Živou vodu se podařilo získat každé z šesti skupin, a tak společně zachránily princeznu před zlým drakem. Hon za dračími věžemi by žádný z lovců nezvládl, kdyby neměl dost sil a dostatek jídla. O výbornou dračí stravu se nám starala profesionální parta světových kuchařek s několika dračomichelinskými hvězdami. Tímto jim patří naše obrovské poděkování! Jednu z věží bylo možné také získat za nejlépe uklizené dračí chýše celého oddílu. Tu obsadila skupina Neposkvrněných. Nejlepšími dračími jezdci s nejvíce obsazenými věžemi se stali členové z klanu Anti Dragon Alliance.

Connor Mc Gregor tak konečně mohl odejít do zaslouženého důchodu a přenechat své místo nejvyššího dračího jezdce udatnému Aratornovi. V Drakolicích je tak opět rovnováha mezi zlými a hodnými draky, dračí věže jsou obsazené a všichni dračí jezdci jsou perfektně připraveni na stavbu a dobývání nových věží a ochranu celé země.

Více také na www.nakolice.cz; https://ldt-nakolice-1beh.rajce.idnes.cz/ a Facebooku „LDT Nakolice I.běh“.